skip to main content

USGA Championship Archives

U.S. Open
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2020: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Women's Open
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2020: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Senior Open
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Senior Women's Open
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results

U.S. Adaptive Open
2023: Final Recap | Men's Results | Women's Results
2022: Final Recap | Men's Results | Women's Results

U.S. Amateur
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2020: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Women's Amateur
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2020: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Junior Amateur
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Girls' Junior
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Mid-Amateur
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Women's Mid-Amateur
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Senior Amateur
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Senior Women's Amateur
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Amateur Four-Ball
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017  Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results

U.S. Women's Amateur Four-Ball
2023: Final Recap | Results
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results

USGA Men's State Team
2016: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results

USGA Women's State Team
2017: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results

Curtis Cup
2022: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2018: Final Recap | Results
2016: Final Recap | Results
2014: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

Walker Cup
2023: Final Recap | Results
2021: Final Recap | Results
2019: Final Recap | Results
2017: Final Recap | Results
2015: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results

U.S. Amateur Public Links
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results

U.S. Women's Amateur Public Links
2014: Final Recap | Results
2013: Final Recap | Results
2012: Final Recap | Results
2011: Final Recap | Results
2010: Final Recap | Results
2009: Final Recap | Results
2008: Final Recap | Results
2007: Final Recap | Results
2006: Final Recap | Results
2005: Final Recap | Results
2004: Final Recap | Results
2003: Final Recap | Results
2002: Final Recap | Results